Möte 2016-03-01

Kommunala pensionärsrådet
08:30 - 10:00 Prologen