•   1

  Mötets öppnande/Välkommen//Närvaro

 •   2

  Presentationsrunda

 •   3

  Framtidens vård- och omsorgsboende – vad tycker ni är viktigt?

 •   4

  Föregående möte/minnesanteckningar

 •   5

  Ordföranden informerar

 •   6

  Information från politiken

 •   7

  Information från pensionärsorganisationerna

 •   8

  Statistik – lediga platser äldreboende

 •   9

  Kommande möte

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.