Möte 2017-11-21

Kommunala pensionärsrådet
08:30 - 11:00 Debatten