Möte 2017-02-16

Kommunala pensionärsrådet
10:30 - 11:00 Prologen