Möte 2014-12-10

Kommunala pensionärsrådet
00:00 - Plats har inte angetts