Möte 2015-12-02

Kommunala pensionärsrådet
08:45 - 10:00 Debatten