•   1

  Anmälningar om förhinder och upprop

 •   2

  Föregående möte/minnesanteckningar

 •   3

  Information från pensionärsorganisationerna

 •   4

  Information från politiken

 •   5

  Statistik äldreboende

 •   6

  Kommande möte

 •   7

  Övriga frågor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.