Möte 2016-11-22

Kommunala pensionärsrådet
08:30 - 09:00 Debatten