•   1

  Anmält förhinder/Frånvarande

 •   2

  Föregående möte/minnesanteckningar

 •   3

  Besök av socialnämndens ordförande Kjell Öhrström (M)

 •   4

  Information från pensionärsorganisationerna

 •   5

  Information från politiken

 •   6

  Statistik äldreboende

 •   7

  Nästa sammanträde

 •   8

  Övriga frågor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.