Möte 2015-05-20

Kommunala pensionärsrådet
08:30 - 11:00 konferensrum Debatten, kommunhuset