•   1

  Besök av kommunstyrelsens ordförande Adam Reuterskiöld

 •   2

  Presentation av föreningar ingående i kommunala pensionärsrådet

 •   3

  Information om anhörigstödet

 •   4

  Visning av Medborgarportalen

 •   5

  Information om Socialstyrelsens undersökning Öppna jämförelser 2014

 •   6

  Utbyggnad av platser i särskilt boende, lägesinformation

 •   7

  Platsbehov särskilt boende, lägesinformation

 •   8

  Övrig information

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.