• § 22

  Mötets öppnande/Välkommen//Närvaro

 • § 23

  Hien Duong, verksamhetschef om läget inom äldreomsorgen

 • § 24

  Föregående möte/minnesanteckningar

 • § 25

  Ordförande informerar

 • § 26

  Information från pensionärsorganisationerna

 • § 27

  Information från politiken

 • § 28

  Statistik – lediga platser äldreboende

 • § 29

  Kommande möte

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.