Möte 2016-05-17

Kommunala pensionärsrådet
08:30 - 10:25 Debatten