Möte 2016-09-27

Kommunala pensionärsrådet
08:30 - 11:00 Debatten