•   1

  Val av föreningsrepresentanter

 •   2

  Information om samrådsmöte

 •   3

  Information om arbetsformer för KPR

 •   4

  Fixartjänster

 •   5

  Lokalhyra Söderströmsgården

 •   6

  Kommunala bidrag

 •   7

  Antal vårdare per vårdtagare inom äldreomsorgen - uppföljning

 •   8

  Träkvista torg - lägesinformation

 •   9

  Gång- och cykelväg - lägesinformation

 •   10

  Platser i särskilt boende - lägesinformation

 •   11

  Kommunala pensionärsrådets ordförande informerar

 •   12

  Övrigt

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.