Möte 2014-10-01

Kommunala pensionärsrådet
00:00 - Plats har inte angetts